Qüestionari per a incloure activitats a l'agenda

(tots el camps són obligatoris)

Tamany màxim de l'arxiu: 512Kb

Format: .jpg .png .pdf
Accepto que es faci difusió de l'activitat
(Palma Pacta valorarà la idoneïtat de la difusió de l'activitat.)

Dades per Palma Pacta, no és publicaran
Als efectes del que disposa la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals facilitades en aquest formulari, seran incloses en un fitxer propietat de l'AJUNTAMENT DE PALMA que només seran utilitzats pels fins propis. Se li recorda la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i revocació a través d'un escrit a l'Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI. C/ Ferreria, 10 4rt. 07002 Palma.
¿Consentiu expressament que poguem contactar amb vosaltres, a través de l'adreça electrònica o telèfon proporcionat, per a qüestions relacionades amb l'activitat a publicar?